Omsorgs- och äldreförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen upphandlar och planerar verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Förvaltningen arbetar på uppdrag av äldrenämnden och omsorgsnämnden.

På omsorgs- och äldreförvaltningen arbetar drygt 40 personer. De flesta arbetar med att upphandla, planera eller följa upp verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Förvaltningen består av två kontor: omsorgskontoret och kvalitets- och utvärderingskontoret

Ledningsgrupp

Linda Ljungqvist

Från och med 1 september tillträder Linda Ljungqvist tjänsten som omsorgsdirektör.

Omsorgsdirektör

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Åsa Drange

Ekonomichef

Omsorgskontoret

Telefon:

013-29 46 95

Elisabeth Ulvenäs
Siluett av ett huvud

Gruppchef

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

Telefon:

013-20 63 13

Ann-Britt Olofsson
Siluett av ett huvud

Gruppchef

LSS

Telefon:

013-20 74 88

Elisabeth Viman
Siluett av ett huvud

Gruppchef

Äldreomsorg

Telefon:

013-20 70 10

Sonja Johansson

Gruppchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Hälso- och sjukvård

Telefon:

013-20 64 39

John Fristedt
Siluett av ett huvud

IT-utvecklingschef

Enheten för IT och e-hälsa

Telefon:

013-20 67 01

Mats Eriksson
Siluett av ett huvud

Gruppchef

FoU Centrum

Telefon:

013-20 66 38

Anders Petersson
Siluett av ett huvud

Nämndsekreterare

Omsorgskontoret

Telefon:

013-20 62 13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 augusti 2016