Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen upphandlar och planerar verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Förvaltningen arbetar på uppdrag av äldrenämnden och omsorgsnämnden.

På omsorgs- och äldreförvaltningen arbetar drygt 40 personer. De flesta arbetar med att upphandla, planera eller följa upp verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Förvaltningen består av två kontor: omsorgskontoret och kvalitets- och utvärderingskontoret

Ledningsgrupp

Linda Ljungqvist

Omsorgsdirektör

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Telefon:

013-20 73 75

E-post: linda.ljungqvist@linkoping.se

Åsa Drange

Ekonomichef

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Telefon:

013-29 46 95

E-post: asa.drange@linkoping.se

Elisabeth Ulvenäs

Gruppchef

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Telefon:

013-20 63 13

E-post: elisabeth.ulvenas@linkoping.se

Ann-Britt Olofsson

Gruppchef

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Telefon:

013-20 74 88

E-post: ann-britt.olofsson@linkoping.se

John Fristedt

IT-utvecklingschef

Enheten för IT och e-hälsa

Telefon:

013-20 67 01

E-post: john.fristedt@linkoping.se

Mats Eriksson

Gruppchef

FoU Centrum

Telefon:

013-20 66 38

E-post: mats.eriksson3@linkoping.se

Anders Petersson

Nämndsekreterare

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Telefon:

013-20 62 13

E-post: anders.petersson@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 mars 2018