Omsorgs- och äldreförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen upphandlar och planerar verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Förvaltningen arbetar på uppdrag av äldrenämnden och omsorgsnämnden.

På omsorgs- och äldreförvaltningen arbetar drygt 40 personer. De flesta arbetar med att upphandla, planera eller följa upp verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Förvaltningen består av två kontor: omsorgskontoret och kvalitets- och utvärderingskontoret

Ledningsgrupp

Linda Ljungqvist

Omsorgsdirektör

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Telefon:

013-20 73 75

Åsa Drange

Ekonomichef

Omsorgskontoret

Telefon:

013-29 46 95

Elisabeth Ulvenäs

Gruppchef

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

Telefon:

013-20 63 13

Ann-Britt Olofsson

Gruppchef

LSS

Telefon:

013-20 74 88

Elisabeth Viman

Gruppchef

Äldreomsorg

Telefon:

013-20 70 10

Sonja Johansson

Gruppchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Hälso- och sjukvård

Telefon:

013-20 64 39

John Fristedt

IT-utvecklingschef

Enheten för IT och e-hälsa

Telefon:

013-20 67 01

Mats Eriksson

Gruppchef

FoU Centrum

Telefon:

013-20 66 38

Anders Petersson

Nämndsekreterare

Omsorgskontoret

Telefon:

013-20 62 13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017