Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Äldre- och funktionsnedsatta

Avdelningen arbetar med myndighetsutövning. De utreder, beslutar och följer upp
insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av
extra stöd och omsorg.

Insatserna som avdelningen beslutar om ska bidra till trygghet, delaktighet och självständighet. Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden som handläggs.

Vilka arbetar på avdelningen?

De flesta som arbetar på avdelningen är biståndsbedömare eller LSS-handläggare, men det finns också äldrelots och resurssakunniga. Arbetsgrupperna arbetar på olika sätt med äldre och funktionsnedsatta.

  • Funktionshinderomsorg
  • LSS
  • Äldreomsorg
  • Debitering

Äldre och funktionsnedsatta

Äldre personer ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att få göra det kan de behöva extra stöd för att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Det är också viktigt att de kan ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Hemtjänst, boende och dagverksamhet är några insatser som äldre kan få med hjälp från socialtjänsten.
Även personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. För personer med funktionsnedsättningar finns en speciell lag som ger rätt till stöd- och serviceinsatser. Det kan till exempel vara boende, sysselsättning och personlig assistans.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 september 2016