Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Försörjningsinsatser

Avdelningen för försörjningsinsatser arbetar med myndighetsutövning. De utreder och bedömer rätten till ekonomiskt bistånd till personer som har svårt att försörja sig.

Avdelningen utreder också de bakomliggande orsakerna till försörjningsproblemen och arbetar tillsammans med personen så att hen så snart som möjligt kan bli självförsörjande igen.

Vilka arbetar på avdelningen?

De flesta som arbetar på avdelningen är socialsekreterare, men det finns också arbetsterapeut, sjukgymnast, arbetsmarknadskonsulent och psykolog. Arbetsgrupperna arbetar på olika sätt med försörjningsinsatser.

  • Mottagningen
  • Team Utreda
  • Unga vuxna
  • Vuxen

Försörjningsinsatser

För personer som inte kan försörja sig själva eller sin familj finns försörjningsstödet. Det är tänkt som ett sista skyddsnät under perioder i livet då inga andra alternativ finns. Det är alltid en socialsekreterare som
gör en individuell bedömning när försörjningsstödet utreds. Hur mycket pengar en person får beror på hens situation. En person som får försörjningsstöd ska också få stöd till förändring. Tanken är att personen så snart som möjligt ska bli självförsörjande igen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 september 2016