Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Individ- och familjeomsorg

Avdelningen arbetar med myndighetsutövning. De utreder ansökningar och
anmälningar som rör barn, vuxna och familjer. I uppdraget ingår även att följa upp
insatser.

Insatserna som avdelningen beslutar om ska bidra till trygghet, delaktighet och självständighet. Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden som handläggs.

Vilka arbetar på avdelningen?

De flesta som arbetar på avdelningen är socialsekreterare, men det finns också familjehemskonsulenter och resurssakunniga. Arbetsgrupperna arbetar på olika sätt med individ- och familjeomsorg. 

  • Barn och ungdom
  • Ensamkommande barn
  • Familjerätt
  • HVB 0-20
  • Resursgrupp
  • Uppföljning familjehem
  • Uppföljning vuxna
  • Utredning vuxna

Individ- och familjeomsorg

Alla kan någon gång stöta på problem i livet och behöva stöd eller hjälp. Individ och familjeomsorgen vänder sig till barn, vuxna och familjer som av olika anledningar behöver hjälp för att ta sig vidare.
Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn. När barn kommer i kontakt med socialtjänsten kan det till exempel bero på problem hemma. Vuxna kan till exempel behöva hjälp på grund av missbruk. En del
familjer vänder sig till socialtjänsten när de behöver hjälp med familjerättsliga frågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 september 2016