Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har en central funktion inom kommunen. Kontoret har ansvar för strategisk planering och ger administrativt stöd åt kommunfullmäktige, utskotten och kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har övergripande ansvar för frågor inom administration, kommunikation, personalstrategi, ekonomi, social hållbarhet, klimat- och miljö, utveckling och omvärldsbevakning. Här finns också säkerhetsenheten och juridikfunktionen. En annan viktig uppgift är uppföljnings- och kvalitetsarbete.

Leder kommunen

Kommunens högste chef är kommundirektören. Till sin hjälp har han en stab samt direktörer för respektive förvaltning. I staben ingår utvecklingsdirektören, personaldirektören, ekonomidirektören, kommunikationsdirektören, administrativa direktören och chefssekreteraren. Under kommundirektören finns också en kommunledningsgrupp. I den ingår alla kommunens direktörer.

Kommunledningskontorets fyra avdelningar

Avdelningen för kommunikation och samhällsutveckling

Avdelningens ansvar är att leda, samordna och utveckla:

 • En sammanhållen stad
 • Ett hållbart Linköping (miljö och socialt)
 • Landsbygdsstrategi
 • Medborgardialog
 • Information, kommunikation och varumärkesarbete
 • Kriskommunikation
 • Flykting och integration
 • Strategier för besöksnäringen
 • Övergripande internationellt arbete
 • Samverkan med studentkårerna
 • Samverkan med civilsamhället
 • Medborgarkontoren

Avdelningen för ekonomi och strategisk planering

Avdelningen har uppdraget att leda, samordna och utveckla:

 • Budget- och uppföljningsprocess och finansverksamhet
 • Upphandlingsstrategi
 • Kvalité och utvärdering
 • Regional samverkan
 • Samverkan med universitetet
 • Lokalstrategi
 • IT-strategi
 • Juridikfunktion
 • Ägarstyrning bolag/koncern
 • Statistik & utredningar

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Avdelningen har uppdraget att leda, samordna och utveckla:

 • Arbetsgivarfrågor, lönebildning, avtal och förhandling
 • Arbetsmarknadsfrågor som arbetsgivare när det gäller att bidra till minskad arbetslöshet och snabbare väg in i välfärdsyrken
 • Kompetensförsörjningsarbete och arbetsgivareerbjudande
 • Chef – medarbetarskap, arbetsmiljö – hälsa
 • Mångfald och jämställdhet
 • Medarbetardriven innovation (kommunens interna idé- och innovationsarbete)
 • Förhandling
 • HR

Telefon: 013-26 26 55
Telefontid: Måndag - fredag 08.00 - 17.00

E-post: Skicka e-post till Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Fax: 013-20 58 63

Postadress: Linköpings kommun, 581 81 LINKÖPING

Besöksadress: Ågatan 40
Ågatan 40 på karta

Avdelningen för administration och demokratistöd

Avdelningen har uppdraget att leda, samordna och utveckla:

 • Kommunens övergripande och strategiska arbete med ärende- och beslutsprocess samt dokumentstyrning
 • System och metoder för administrativt stöd och struktur  samt e-förvaltning
 • Säkerhetsverksamhet och strategiskt trygghetsarbete
 • Valadministration
 • Kommunens arkivverksamhet
 • Överförmyndarverksamhet
 • Ekonomiservice
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 augusti 2016