Årsredovisning

Den 26 april antogs årsredovisningen och personalbokslutet för 2015 av kommunfullmäktige. Genom att göra årsredovisningarna digitala värnar vi om miljön samtidigt som vi ökar tillgängligheten för alla – politiker, medborgare och andra intressenter.

Årsredovisningen innehåller en övergripande information om den verksamhet som bedrivits av kommunen och de kommunägda bolagen under det gångna året.

Årsredovisningen innehåller också information om kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat och ställning. Med kommunkoncernen avses kommunen och de kommunägda bolagen.

Om du vill ha årsredovisningen för 2015 i pappersform finns en pdf-fil för nedladdning under Innehållsförteckning i den digitala årsredovisningen. Det är en enkel textfil, utan bilder men som innehåller samma information.

Verksamhetsberättelser nämnder

Utöver kommunens samlade årsredovisning framställer varje nämnd en egen verksamhetsberättelse med en mer utförlig beskrivning av den verksamhet som den egna nämnden ansvarar för.

Årsredovisningen i pappersform

Om du vill ha årsredovisningen för 2015 i pappersform finns en pdf-fil för nedladdning i den digitala årsredovisningen. Det är en enkel textfil, utan bilder, men som innehåller samma information som den digitala årsredovisningen.

Äldre årsredovisningar

Äldre årsredovisningar för Linköpings kommun finns att få elektroniskt. Antingen kan du skicka e-post till kommunen eller till ekonomi. Ange vilket eller vilka år du är intresserad av.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016