Kvalitetsrapporter, undersökningar och utmärkelser

Som invånare i Linköpings kommun ska du få så god kvalitet på kommunens tjänster och serviceutbud som möjligt. Pengarna vi gemensamt samlar in via skatter och avgifter ska användas på bästa möjliga sätt. Kvalitetsrapporter och undersökningar gör det möjligt att skapa och bibehålla en hög kvalitet på kommunens verksamhet.

Detta ställer höga krav på alla som jobbar inom Linköpings kommun. Kommunen följer därför kontinuerligt upp med utvärderingar inom de flesta verksamhetsområden. Resultatet av dessa utvärderingar samlas i kvalitetsrapporter och i information om kvalitetsarbete. Denna information hjälper sedan till att svara på frågor om verksamheterna har nått sina mål och vad som behöver förbättras. Även kommunens utmärkelser, som också presenteras här, kan ses som en utvärdering och ett kvitto på ett väl genomfört arbete.

Undersökningar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016