Risk och sårbarhets analys 2011, extraordinära händelser

Risk och sårbarhetsanalysen redovisar Linköpings kommuns åtgärder inför och vid extraordinära händelser.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, som innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver snabba åtgärder.

Handlingsplanen är antagen den 19 september 2011 gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 maj 2016