Åtgärdsprogram för partiklar del 1 och 2

Åtgärdsprogrammet är uppdelat i två dokument. Del 1 innehåller bakgrund och förut-sättningar för programmet.

Där beskrivs exempelvis lagstiftningen kring luft, luft-mätningar i Linköping, utsläppskällor och hälsoaspekter. En kortfattad beskrivning av samtliga föreslagna åtgärder redovisas också.

Del 2 innehåller fullständiga beskrivningar av de nio föreslagna åtgärderna. Åtgärderna är indelade i tre grupper, grupp A - minska bildning av partiklar, grupp B - minska uppvirvling av partiklar och grupp C – kunskapsuppbyggnad.

Programmen är antagna den 26 augusti 2014 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 maj 2016