Riktlinjer för rehabilitering

Den gemensamma riktlinjen för rehabilitering ingår som en del av Linköpings kommuns arbetsmiljöpolicy.

Arbetsmiljöarbetet ska ha inriktning mot att främja hälsa och förebygga ohälsa. Genom ett aktivt hälsoarbete kan också tidiga signaler på ohälsa fångas upp och leda till tidiga lösningar. Rehabilitering ska vara en integrerad del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Riktlinjen är antagen den 22 april 2014 och gäller tills vidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2016