Ändrade skyddsbestämmelser för Tuna kungsgård

Riksantikvarieämbetet ändrar skyddsbestämmelserna för Tuna kungsgård i närheten av Ekängen. Kommunstyrelsen motsätter sig Riksantikvarieämbetets agerande och ifrågasätter giltigheten av beslutet.

Riksantikvarieämbetet har ändrat skyddsbestämmelserna för Tuna kungsgård. Kommunen är så berörd av sakfrågan att det hade varit högst lämpligt att kommunen hade blivit hörd innan Riksantikvarieämbetets beslut. De nya skyddsbestämmelserna berör kommunens planering för bostäder i Ekängen-Roxtuna och de nya verksamhetsområdena vid Distorp-Gärstad.

Kommunstyrelsen motsätter sig Riksantikvarieämbetets agerande och ifrågasätter giltigheten av beslutet. Kommunen har kommunala intressen i området som omfattar bland annat 1000-1200 bostäder.

Stor bostadsbrist

– Bostadsbristen är stor runt om i Sverige. Kommunerna behöver stabilitet och långsiktighet i planeringen av nya bostäder, då kan inte statliga myndigheter göra ett lappkast som här och försöka ändra våra förutsättningar för att bygga, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Tuna Kungsgård ägs av Statens fastighetsverk. I samband med samråd och utställning av planförslaget till ny översiktsplan för Ekängen har Statens fastighetsverk framfört att de i sak inte har något att anmärka på utvecklingsmöjligheterna för området. Översiktsplanen har också anpassats till Tuna kungsgård genom att ingen ny bebyggelse föreslås kring gården. I stället ska ett öppet landskapsrum med jordbruksmark bevaras.

Lösa bostadskrisen

– När översiktsplanen antogs för bara några år sedan hade Statens fastighetsverk inget att invända. Staten måste bestämma sig, vill man se kommunerna lösa bostadskrisen eller inte? För oss ifrågasätts nu åratal av samhällsplanering innefattande över 1200 bostäder, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

I samband med planarbetet för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad tog kommunen även del av kulturfastighetsutredningen från Statens fastighetsverk som beskriver vilka fastigheter staten ur ett kulturhistoriskt perspektiv bör förvalta. Tuna kungsgård beskrivs i utredningen som en fastighet som inte uppfyller urvalskriterierna eller ingår i berättelsen om Sveriges kulturarv.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 oktober 2016