Årets Lejonpristagare utsedda

Nu har årets Lejonpristagare utsetts. Pristagarna som uppmärksammas för sitt pedagogiska arbete presenterades i samband med barn- och ungdomsnämndens sammanträde på onsdagen den 22 juni.

Pristagare med blommor

 

Från vänster på bilden syns Anders Lindqvist, Beatrice Sundström, Süleyman Jacob, Britt Thunholm och Magnus Danneblad. På bilden saknas Lina Karlsson Davidsson från Hagbyskolan.
Foto: Lennart Lundwall

Årets pristagare med motiveringar:

Årets pedagog i förskolan – Beatrice Sundström, förskolan Tingsvägen (Jägarvallen)
Beatrice har en förmåga att alltid ha fokus på barnen och deras rätt. Med engagemang, värme och vetgirighet lyfter hon såväl barn, verksamhet som kollegor. Hon fångar barnens tankar och inte bara lyfter dem utan även bemöter deras hypoteser med allvar och hjärta. Detta leder i sin tur till att vi vuxna gång på gång blir påminda om de enorma kompetenser som finns hos barnen i förskolan och vad mycket vi har att lära om vi bara, likt Beatrice lyssnar noga. Alla förskolor borde ha rätt till en Beatrice vid sin sida då det är så som hon arbetar som kunskap skapas på riktigt och vi går från att komma ihåg till att aldrig glömma.

Årets pedagog i grundsärskolan - Linda Karlsson Davidsson, Hagbyskolan.
Linda kämpar för att alla elever ska få en bra dag i skolan och ser till elevernas individuella plan för att de ska utvecklas på bästa sätt. Linda planerar lektioner med innehåll som passar både elevernas nivå och läroplanen. Linda är också en bra kollega, hjälpsam och positiv och lär även oss kollegor. Hon sprider glädje omkring sig. Linda ser möjligheter istället för problem, vilket vissa gånger kan vara svårt i vår verksamhet. Hon ger inte upp, tappar inte hoppet om någon. Linda letar alltid efter nya hjälpmedel och sätt för att eleverna ska kunna få den hjälp dom behöver för att ta sig så långt som möjligt.

Årets pedagog/arbetslag i fritidshem/skolbarnsomsorgen/ungdoms- och fritidsverksamhet/LSS – Magnus Danneblad, Süleyman Jacob, Anders Lindqvist och Britt Thunholm, Rastverksamheten, Malmslättsskolan Kärna
Magnus, Süleyman, Anders och Britt medverkar till högre måluppfyllelse genom att alla våra elever i åk 1-6  får vara aktiva och engagerade i olika aktiviteter som de organiserar under rasterna. Resultatet blir få konflikter, bättre miljö på rasterna och en bättre arbetsro i klassrummen som följd. Aktiviteterna kan bestå i allt från teoretisk problemlösning till olika typer av byggnationer för att utmana alla till ett vidare och fördjupat lärande som också gagnar arbetet i klassrummet. Genom utvärderingar ges eleverna också möjlighet att påverka innehållet i aktiviteterna. De bidrar till att maximera lärandet med både lust och engagemang på ett inkluderande sätt. 

Nomineringsgruppen. 160601
Marie Sturehed
Kajsa Andersson
Kathrin Hansson
Eva Torenfält Karlsson
Ingela Hultin Sabel

Senast uppdaterad den 8 juli 2016