Arkitekttävlingen för Nya Kungsberget startar

Nu startar arkitekttävlingen för bygget av nya Kungsbergsskolan. En centralt placerad skola i Linköpings växande innerstad ger plats för 1.800 elever på högstadiet och i gymnasiet samt lokaler för kultur- och fritidsverksamhet.

I en arkitekttävling vägs olika alternativa lösningar mot varandra för att hitta det som bäst motsvarar kraven för att bygga funktionella och attraktiva lokaler för skola, idrott och kultur tillsammans med lösningar för välfungerande logistik. Arkitekturen ska vara estetiskt tilltalande och sända signaler om kunskap och lärande.

– Att vi nu bygger en ny stor skola är unikt. Det händer bara vart femtionde år. Med nya Kungsbergsskolan har vi chansen att bygga skola och stad samtidigt, vilket kommer utveckla Linköping till en mer attraktiv stad. Både högstadie- och gymnasieelever hör hemma i innerstaden, säger Jakob Björneke (S), kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Stor betydelse

Nya Kungsberget kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av Linköping och dess växande innerstad. Med en central placering vid Drottningtorget kan den nya skolan med utbildning och kultur i centrum bli en viktig mötesplats för Linköpingsbor i olika åldrar.

– Nu bygger vi en attraktiv och modern skola som svarar mot framtidens behov där kunskap står i centrum. Linköping växer och elevkullarna blir större samtidigt som våra kommunala skolor har fortsatt högt söktryck. Denna skola ger möjlighet för fler att få sitt förstahandsval, samtidigt som vi kan tänka nytt så att olika utbildningar berikar varandra, säger Karin Granbom Ellison (L), kommunalråd och ordförande i bildningsnämnden.

De tävlande bidragen bedöms anonymt av juryn som består av Jakob Björneke (S), Karin Granbom Ellison (L), Catharina Rosencrantz (M), Linköpings stadsarkitekt Johanna Wiklander, två representanter från SAR (Sveriges arkitekter) och en representant från Lejonfastigheter. Arkitekttävlingen beräknas vara klar våren 2017. Målet är att flytta in i lokalerna etappvis från 2020 och att nya Kungsberget står klart 2022.

Ökat elevantal

Kommunens befolkningsprognos visar att elevantalet i grundskolan och gymnasiet ökar kraftigt de kommande åren. På tio år bedöms högstadieeleverna öka med 1 500 och lika stor blir ökningen inom gymnasiet. För årskurserna F-6 blir ökningen 2 500 elever.

Nya skolan planeras inrymma idrottshallar med flexibla läktare vilket föreningslivet har stort behov av. Även kulturskolan ska kunna få plats i nya Kungsbergsskolan och samlokaliseras integrerat med grundskola och gymnasium.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 oktober 2016