Bättre företagsklimat genom samarbete

Linköping placerar sig på plats 97 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i kommuner. Resultatet är sämre än föregående år. Linköping placerar sig dock fortfarande på övre halvan av rankingskalan. Samtidigt pågår flera initiativ för att stärka företagsklimatet i kommunen.

Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i kommunerna. Trenden i årets undersökning är att storstadskommunerna backar. Linköping placerar sig på plats 97 och tappar 62 placeringar jämfört med ifjol. Bland kommunerna i regionen ligger Linköping på en fjärde plats.

Företagarna upplever att attityden till företagande och kommunens information blivit sämre. Dessutom är företagen missnöjda med kommunens tillämpning av lagar och regler. Linköping får däremot goda betyg för vägnät, tele- och IT-nät.

Utmaningar

– Linköping har ett starkt näringsliv men det finns samtidigt flera utmaningar som är viktiga att uppmärksamma. Fler och växande företag, dialog med näringslivet och effektiv företagarservice är några av hörnstenarna för en positiv utveckling, säger Yvonne Rosmark, näringslivschef i Linköpings kommun och VD Nulink – Linköpings näringslivsbolag.

För att förbättra servicen och bemötandet har Linköpings kommun startat ett långsiktigt arbete för att nå en fördjupad dialog mellan kommun och näringsliv.

– Vi har identifierat att samarbetet behöver bli bättre. Näringslivschefen har därför fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett service- och bemötandepaket, säger Christer Mård (L), kommunalråd.

Stark tillväxt

I Linköping, som har en stark tillväxt, råder det arbetskraftsbrist inom många yrkesgrupper.

– Linköping är en av landets snabbast växande kommuner men det råder kompetensbrist inom flera yrkesgrupper. Det här påverkar självklart företagens tillväxt. Vi behöver jobba tillsammans med olika aktörer för att stärka och förbättra för näringslivet i Linköping, säger Helena Balthammar (S), ordförande i Nulink.

Svenskt Näringsliv har rankat företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner sedan 2008. 138 företag i Linköping har besvarat årets enkät.

Företagsklimatet kommer även att diskuteras i programmet Tillväxt Linköping som sänds på Corren24 den 21 september.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 september 2016