Bo- och samhällsexpo i Linköping den 2 - 24 september 2017

Bostadsfrågan är en av vår tids stora utmaningar. Mycket ska byggas, i större volymer och på kortare tid än under miljonprogrammet. Det som byggs ska också vara hållbart och varierat. Behovet av att tänka nytt är stort och det krävs en nationell kraftansträngning för att det ska bli så bra som möjligt. Därför är det hög tid för en ny bomässa att idémässigt samlas kring och som har ambitionen att vara med och utveckla svenskt samhällsbyggande.

Illustration av hus i Vallastaden

 

Den 2–24 september 2017 genomförs Vallastaden 2017, ett bo- och samhällsexpo med utrymme för ny kunskap och samhällsdebatt. Under tre veckor arrangeras utställningar och guidade turer genom kvarter och parker, branschdagar blandas med inspirationsföreläsningar. Då blir det också möjligt att besöka 40 olika hemutställningar i en ny och variationsrik stadsdel intill Linköpings universitet.

Bomässa möter Almedalen

– Sverige behöver ett bo- och samhällsexpo som lyfter hur vi bygger och för vem. Vår ambition är att låta den klassiska bomässan möta Almedalen. Intresset är stort för hur vi lyckats gå från idé till inflyttning inom fem år. Där en del av framgången tillskrivs Vallastadsmodellen som bygger på tre principer. Planera först, tilldela marken sen och då med mindre byggrätter så att fler kan vara med. Den tredje principen är att tilldela marken på kvalitet, istället för på högsta pris, säger Simon Helmér, vd för Linköpingsexpo.

I utställningsområdet med tusen bostäder finns över 40 olika projekt som lika många arkitektkontor har varit med och ritat. I området testas ägarlägenheter och byggemenskaper, det byggs hyresrätter, bostadsrätter och radhus, och var femte bostad är en studentlägenhet. Bland projekten finns fem passivhus, två plusenergihus och gemensamma felleshus i alla kvarter. Felleshusen består av två delar: ett inre, uppvärmt kärnhus som omsluts av ett större, ouppvärmt klimatskal med ett mikroklimat som större delen av året påminner om Sevilla i södra Spanien. Genom att bygga tätare där det byggs, har ett angränsande område kunnat bli en ny park, Vallaparken, med fruktträdgårdar och odlingslotter.

Olika uttryck

– Människor är olika och har olika uppfattning om vad som är snyggt och fult i allt från kläder till husfasader. För att ge möjlighet till olika uttryck har gestaltningen i princip släppts fri. Stadskvaliteterna Linköpings kommun önskat har reglerats i ett kvalitetsprogram. Vi utmanar bland annat genom att inte styra med ett gestaltningsprogram för material, färger eller takvinklar vilket varit trend inom svensk stadsbyggnad de senaste decennierna, säger Rickard Stark, Okidoki Arkitekter och områdesarkitekt för Vallastaden.

Ledningar för dricksvatten, fjärrvärme, fiber, el, avlopp och sopsug har samlats i en kulvert som framförallt uppmärksammats för sin funktionalitet och långsiktighet, men som också bidrar till mer grönska i området då träd kan planteras på fler ställen än vanligt. För att minska biltrafiken parkeras bilarna i områdets utkanter och alla som flyttar in blir anslutna till en bilpool. Multihuset ”Flustret” med 315 parkeringsplatser, laddstolpar, bredbandsnod och sopsugsterminal, genererar 55 MWh el per år vilket motsvarar 11 villors hushållsel.

Nya modeller

– I Vallastaden har vi genom att tänka nytt och småskaligt gett förutsättningar för en varierad och tät stadsmiljö med en mångfald av bostäder och uttryck. Svensk samhällsbyggnad behöver nya modeller och metoder och Vallastadsmodellen är en. Vi välkomnar därför fler städer att engagera sig i den plattform för diskussion och debatt som expot kommer att vara, säger Birgitta Ståhl Öckinger, styrelseordförande för Linköpingsexpo. Det är vår förhoppning att någon stad tar stafettpinnen efter oss och fortsätter debatten om hur vi ska lösa bostadsbristen i Sverige.

Vad kan besökaren av Vallastaden 2017 förvänta sig?

•Ett 40-tal hemutställningar med en blandning av lägenheter, radhus och villor visas upp av byggherrar och boende. Guidade turer genom bostadskvarter, torg och parker.

•Konferens- och branschdagar med seminarier, diskussioner och nätverkande. Aktuella ämnen inom stadsutveckling, arkitektur, hållbart byggande, innovationer och hållbar livsstil står på programmet.

•Temautställningar och inspirationsföreläsningar.

•Innovativa lösningar inom stadsutveckling.

•Gröna miljöer för möten och stadsodling.

Se även film från en presskonferens i Vallastaden den 14 juni på Linköping play.

Bild ovan: Vallastaden 2017 / Okidoki Arkitekter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juni 2016