De har bästa fritidsaktivitet för äldre

Fritidsverksamheten vid servicehuset i Skäggetorp, som drivs av Attendo, och Ånestad vårdboende, som drivs av Vardaga, vinner äldrenämndens tävling för bästa fritidsaktivitet 2017. Vinnarna får 12 000 kronor var.

Skäggetorp servicehus vinner priset i kategorin fritidsverksamhet vid servicehus med Attendolunken, som är en återkommande aktivitet som stimulerar till social samvaro och fysisk aktivitet. I kategorin aktiviteter i vårdbostad är Ånestad vårdboende, Vardaga, vinnare med Instagramkontot där boende delar med sig av sin vardag.

– Fritidsverksamheten har på många sätt en stor betydelse för den upplevda kvaliteten inom äldreomsorgen. Syftet med tävlingen är att stimulera till meningsfulla aktiviteter som berikar vardagen för de äldre i Linköpings kommun, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Sju bidrag

Sju bidrag deltog i tävlingen, sex stycken från servicehus och ett från ett vårdboende. Vinnarna kammar hem 12 000 kronor var, men alla deltagande bidrag får pris denna första tävling.

Tävlingen har riktat sig till samtliga utförare som har servicehus med fritidsverksamhet eller vårdboende och pågick mellan maj och oktober 2017. Tävlingsjuryn har bestått av representanter för äldrenämnden, Omsorgsförvaltningen, Kommunala pensionärsrådet och Linköpings universitet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 december 2017