Generellt eldningsförbud i Östergötland upphävt

Länsstyrelsen har fattat beslut om att upphäva det generella eldningsförbudet i länet från och med torsdagen den 18 augusti.

Länsstyrelsen beslutade fredagen den 29 juli om ett generellt eldningsförbud i länet, efter samråd med bland annat länets kommuner och Räddningstjänsten Östra Götaland. Bakgrunden till eldningsförbudet var den torka som drabbat länet under sommaren. Länsstyrelsen bedömer nu, efter samverkan med berörda aktörer, att det inte längre finns tillräckliga skäl att bibehålla eldningsförbudet. Beslutet ska därmed upphävas.

För eventuella lokala förbud eller information angående eldning utomhus hänvisas till respektive kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 augusti 2016