Höjda löner för lärare och förskollärare

Lärare, förskollärare och fritidspedagoger som är särskilt kvalificerade får högre lön. Linköping får cirka 39 miljoner kronor i statsbidrag för detta. Kommunens egen finansiering av lönesatsningen är 4 miljoner kronor 2016 och 8 miljoner 2017.

Statsbidraget ska stimulera kommuner och övriga skolhuvudmän att ge särskilt kvalificerad skolpersonal högre lön,  att öka kvaliteten i undervisningen och att förbättra resultaten i skolan. Enligt reglerna för statsbidraget ska den sammanlagda löneökningen hos varje huvudman vara mellan 2 500 och 3 500 kronor högre per månad än den lön som annars skulle ha utgått.

– Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för höga kunskapsresultat. Nu genomför vi höjningar av lärarlönerna vilket ger en bra grund för att höja kunskapsresultaten i Linköping. Linköpings lärare ska ha högre löner, säger Jakob Björneke (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Gör stor skillnad

Linköpings kommun får 38,7 miljoner kronor för läsåret 2016/17. Det innebär att 650-900 lärare och vissa andra personalkategorier kan få del av löneökningsutrymmet, enligt reglerna för statsbidraget.

– Om skolan misslyckas, så kommer Sverige misslyckas. Därför är läraryrket Sveriges viktigaste yrke. Lönerna måste fortsätta höjas för att locka fler att vilja bli lärare så att vi kan rekrytera de bästa till Linköpings skolor. Denna satsning gör stor skillnad för kommande elever, säger Daniel Andersson (L), personalutskottets ordförande.

Reservmedel

De höjda lärarlönerna medför ökade personalomkostnader på 4 miljoner kronor 2016 och 8 miljoner per år från och med 2017. Detta finansieras med kommunstyrelsens resursmedel 2016 och 2017 samt med verksamhetsreserv för 2017.

Vid sammanträdet på tisdagen tog kommunstyrelsen beslut om att använda statsbidraget och att skjuta till egen finansiering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 augusti 2016