Insatser för ökad trygghet under stadsfesten

Linköpings kommun kommer att göra insatser för att ytterligare öka tryggheten för besökarna av stadsfesten. Fler publikvärdar och förbättrad belysning är några av insatserna.

Linköpings stadsfest är en familjefest och har hittills kunnat genomföras utan allvarliga incidenter. Stadsfesten har varit ett lugnt och tryggt arrangemang.

Mot bakgrund av den senaste tiden debatt på nationell nivå om ofredanden på olika festivaler har kommunen tillsammans med arrangörerna och polisen gjort en översyn av säkerheten kring stadsfesten.

Publikvärdar

Det har lett till att belysningen förbättras kring festivalområdet. En del av parken mellan biblioteket och slottet stängs av, eftersom den upplevts som otrygg tidigare. Vid konserterna kommer publikvärdar i gula västar att röra sig bland publiken. Utöver dessa kommer som vid tidigare stadsfester ett stort antal ordningsvakter att finnas på området och vid scenerna.

Kommunen, arrangörerna och polisen kommer att ha fortlöpande kontakter med varandra under stadsfesten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 augusti 2016