Kommunen betalar tillbaka felparkeringsavgifter

Linköpings kommun har efter en fördjupad juridisk granskning beslutat att återbetala pengarna till de bilister som fått felparkeringsavgifter på delar av Kungsgatan och Repslagargatan. Samtidigt kompletteras vägmärkena på de aktuella sträckorna så att det är tydligt att gatan ska vara tillgänglig för av- och påstigning. På Kungsgatan gäller det sträckan mittemot vårdcentralen där det är viktigt med hög tillgänglighet.


De nu gällande vägmärkena för parkering på Kungsgatan i Linköping. Skylten 0-26 meter anger den sträcka där parkering är tillåten. Sträckan upphör vid en plats för rörelsehindrade. Sträckan efter den platsen är endast till för av- och påstigning vid vårdcentralen. Foto: Linköpings kommun.

 

Upprinnelsen till beslutet att återbetala felparkeringsavgifterna är ett beslut i Göta hovrätt förra året där hovrätten gav en bilist rätt mot polismyndigheten i ett mål som gällde en parkeringsanmärkning utfärdad på Kungsgatan.

– Kommunen var inte part i målet och nåddes därför inte av beslutet i hovrätten. Dukaten har fortsatt att utfärda felparkeringsavgifter på Kungsgatan baserat på vår uppfattning om vilka regler som gällde, säger avdelningschef Ulf Johansson Lorin på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Linköpings kommun, som ansvarar för parkeringsregleringen.

Förnyad genomlysning

Under sommaren kontaktades parkeringsbolaget Dukaten av TV4:s Kalla Fakta-redaktion. I samband med tv-kanalens granskning av parkeringsärenden i flera kommuner beslutade Linköpings kommun att göra en förnyad juridisk genomlysning av vilka regler som egentligen gäller på de aktuella gatorna.

– Vi fann att det fanns en avvikelse mellan lokala trafikföreskrifter och vägmärkena. Det är anledningen till att vi nu betalar tillbaka de felparkeringsavgifter som utfärdats och har kompletterat vägmärkena så att syftet med regleringen uppnås, säger Ulf Johansson Lorin.

Viktigt med tillgänglighet

Han beklagar att det har blivit fel. Den aktuella situationen uppstod när en plats för rörelsehindrade tillkom på gatan. Förvaltningens uppfattning var då att detta begränsade den sträcka där parkering var tillåten från vägmärket för parkering fram till platsen för rörelsehindrade.

– Syftet har hela tiden varit glasklart – sträckan mitt emot vårdcentralen är avsedd för av- och påstigning och därför ska parkering inte vara tillåten, vilket hädanefter förhoppningsvis ska vara tydligt. Tillgängligheten är viktig, inte minst för äldre och personer med begränsad rörlighet som besöker vårdcentralen, säger Ulf Johansson Lorin.

Även på Repslagargatan finns en plats med samma lösning. P-märket där har också kompletterats och bilister som fått parkeringsanmärkningar där sedan förhållandena förändrades kommer att få tillbaka sina pengar.

Fakta:  

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för regleringen av parkering i Linköpings kommun.

Gatumarken övervakas av Dukaten Parkering på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden.

Dukaten Parkering har ingen ekonomisk ersättning grundad på antalet skrivna parkeringsanmärkningar och får inte heller någon del av de pengar anmärkningarna genererar.

Intäkterna från parkeringsanmärkningar går via Transportstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Pengarna används i nämndens verksamhet.

Under förra året skrevs 8736 parkeringsanmärkningar i Linköping till ett sammanlagt belopp på cirka 4,7 miljoner kronor, vilket är mindre än en promille av kommunens omsättning.

Av utfärdade 8736 parkeringsanmärkningar 2015 avskrevs sex stycken.

På Kungsgatan ändrades förhållandena 5 november 2013 och på Repslagargatan den 24 februari 2011. De bilister som fått anmärkningar efter de datumen kommer att kontaktas och få avgiften tillbaka. Totalt handlar det om 25 ärenden på Kungsgatan sedan 2013 och 148 ärenden på Repslagargatan sedan 2011.

En lokal trafikföreskrift är en regel som gäller för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. Kommunen, länsstyrelsen och polisen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter (LTF).

Det finns cirka 2000 stycken LTF:er. En LTF kan styra flera vägmärken. LTF kan sökas på Transportstyrelsens webbplats www.stfs.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 september 2016