Linköping lyfter regionens bostadsbyggande

2015 blev ett rekordår för bostadsbyggandet i regionen, där Linköping stod för nästan två tredjedelar av de påbörjade lägenheterna under 2015. Det framgår av den bostadsstatistik Länsstyrelsen och Region Östergötland har tagit fram. Ett starkt bostadsbyggande i både Linköping och Norrköping är välkommet och bidrar till en stärkt tillväxt i regionen.

– Det är glädjande att vår ambition om att bygga bort bostadsbristen märks. Efter år av alltför lågt bostadsbyggande har byggandet äntligen satt fart och så mycket som produceras nu har inte byggts i Linköping på decennier. Just nu jobbar vi hårt för att den utvecklingen ska fortsätta med planering av flera nya stadsdelar och kvarter, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Utmaning

Samtidigt visar rapporten att resurssvaga grupper riskerar att fortsätta stå utanför bostadsmarknaden. En utmaning som han sedan tidigare är väl medveten om och som kommer att kräva insatser från flera nivåer.

– Rapporten visar på ett akut behov av att hitta lösningar för grupper med ekonomiskt svagare ställning på bostadsmarknaden. Det är en utmaning för oss lokalt men också för regeringen. Vi måste få till en bättre prisbild och då behövs exempelvis ytterligare subventioner för att kunna bygga fler bostäder, det behövs initiativ för att standardisera boendet och tillfälliga undantag i lagstiftningen för plan- och byggprocessen men också fördelningsmässiga reformer, avslutar Elias Aguirre.

Presstjänsten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 juni 2016