Linköping ska stärkas ytterligare som cykelstad

Kvinna och man cyklar

 

Idag sker en fjärdedel av alla resor i kommunen med cykel. Det gör Linköping till en framgångsrik cykelstad. Men kommunen har högre ambitioner än så, med siktet inställt på att Linköping ska ta täten bland Sveriges cykelstäder. Genom en rad satsningar ska cyklandet förstärkas ytterligare. Ett exempel är att äldreboenden ska få tillgång till elcyklar så de boende kan göra utflykter.

I dag genomförs ett flertal åtgärder för att förbättra cyklandet i Linköping. Nya cykelbanor byggs, belysning och ny beläggning kommer till, trafiksignaler och cykelparkeringar förbättras. Utöver allt arbete som pågår satsar Koalition för Linköping (S, MP, L) på flera extra åtgärder som ska förbättra cyklandets förutsättningar och få fler att välja cykeln som första alternativ.

– Linköping är en stad där många väljer cykeln i första hand. Men vi vill att det ska vara ännu lättare. Inte minst när Linköping växer kraftigt är det viktigt att cykeltrafiken också utvecklas. Det händer massor på området och nu gör vi flera extra satsningar utöver det, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Information

För att främja cyklandet behövs informations- och kampanjinsatser. Det ska vara enkelt, säkert och lätt att navigera längs huvudcykelstråken. Kommunen ska därför ta fram en plan för cykelvägvisning och en visuell identitet som både är enkel att läsa och uppmärksamma.

- Vi satsar kraftfullt på att Linköping ska vara en sammanhållen och tät stad, där avstånden medger cykling. Men det behöver också bli lättare att hitta bästa och snabbaste vägen så att fler väljer att börja cykla, säger Elias Aguirre.

Mätpunkter för cykel ska sättas upp på 20 ställen i kommunen, för att kunna följa och mäta hur cyklandet utvecklas och utgöra underlag för trafikplaneringen.

Hyrcykel

Kommunen ska också starta en förstudie för att införa ett hyrcykelsystem i Linköping. Under 2016 ska kommunen göra en förstudie som tittar på potentiella målgrupper, uthyrningsnoder, IT-stöd och inköp av cyklar.

– I dag använder 24 procent av Linköpingsborna cykel som färdmedel, men målet är att 40 procent ska cykla år 2030. För att nå dit fortsätter vi att utveckla hela cykeltrafiksystemet och ett hyrcykelsystem kan göra det mer attraktivt att cykla, både för de som bor i Linköping och för besökare, säger Nils Hillerbrand (MP), kommunalråd.

Målgrupperna för många cykelsatsningar i kommunen har varit barn, unga och arbetspendlare. Nu ska även äldre personer få möjlighet att nyttja cykeln genom konceptet Cykling utan ålder. Det innebär att äldreboenden ska få tillgång till elcyklar som är anpassade för persontransporter och de boende kan göra utflykter tillsammans med volontärer.

Hälsofrämjande koncept

– Cykling utan ålder är ett hälsofrämjande koncept där de boende får möjlighet att komma ut i naturen på ett nytt sätt. Det är ett exempel på hur vi tillsammans med frivilligorganisationer kan öka kvaliteten i äldreomsorgen och samtidigt bidra till ett hållbart resande, säger Nils Hillerbrand.

Totala satsningar på förstärkta insatser för cyklande:
Hyrcykelsystem, förstudie 0,3 miljoner kronor (2016)
Cykla utan ålder 0,3 miljoner kronor (2016-2017)
Mätpunkter  1 miljoner kronor (2016)
Vägvisningsplan 1 miljon kronor (2016-2017)

Presstjänsten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 juni 2016