Linköpings bokslut 2017 visar på stark ekonomi i en växande kommun

Linköpings kommuns preliminära bokslut för 2017 visar på ett överskott på 320 miljoner kronor. Det visar att kommunen klarat att växa och samtidigt ha kontroll över kostnaderna. Samtidigt måste kommunen vara vaksam på ökade kostnader inom framför allt skolans område.

Kommunen har en välskött och stark ekonomi med en låg skattesats. Bokslutsresultaten har varit goda. Soliditeten är god, vilket betyder att en stor andel av tillgångarna är finansierade med eget kapital. Investeringarna har kunnat finansieras med egna skattemedel. Kommunen har inga lån och Linköping är en av få kommuner som kunnat göra så stor avsättning för framtida pensioner.

Kommunens omsättning uppgår till 9,8 miljarder kronor för år 2017. Årets preliminära resultat för kommunen är positivt och uppgår till 320 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,3 procent av verksamhetens bruttokostnad.

- Vi har ordning och reda i kommunens ekonomi och det är viktigt för att säkerställa att vår välfärd även i framtiden kan hålla en god kvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Samlat överskott

Nämndernas samlade överskott jämfört med budget uppgår till 62 miljoner kronor. Det är dock tre av de större nämnderna som prognostiserar underskott. 

Barn- och ungdomsnämnden har ett underskott på 20,6 miljoner kronor, som bland annat beror på ökade kostnader för lokaler, särskola och särskolefritids.

För barn- och ungdomsnämnden finns även osäkerhet kring statsbidrag under 2018.

- Vi har haft goda möjligheter att utveckla våra verksamheter tack vare de statsbidrag som kommit, men det gäller att vara innovativ och flexibel för att hela tiden matcha fler barn i förskoleålder såväl som fler äldre, säger Birgitta Rydhagen (MP).

Små förändringar av kostnader

På grund av uppbokade och retroaktiva ersättningar från Migrationsverket redovisar socialnämnden ett stort överskott. Annars är det relativt små förändringar av nämndens kostnader.

- Genom ansvarstagande för skattebetalarnas pengar har vi klarat av att ha kvar den lägsta skatten bland kommuner i vår storlek, samtidigt som vi stärkt välfärden för Linköpingsborna och rustat oss för framtida investeringar, säger Daniel Andersson (L).

Linköpings kommun har 9 389 anställda med månadslön. Det är en ökning med 437 personer (inklusive visstidsanställda) jämfört med den 31 december 2016. Merparten av ökningen förklaras av fler barn och elever i förskola och grundskola kräver mer personal, samt övergångar av verksamhet från privata utförare till Leanlink.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 februari 2018