Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Linköpings företagsklimat allt bättre

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade idag nya siffror för företagsklimatet i landets kommuner. Linköping placerar sig på plats 46 i den totala rankningen och strax utanför topp tio bland de större kommunerna i landet.

När SKL rankar kommuner med över 40 000 invånare hamnar Linköping på plats elva. Linköping placerar sig därmed strax över Solna som de senaste tio åren legat i topp i Svenskt Näringslivs mätningar.

– Det är glädjande att se att våra satsningar på att förbättra företagsklimatet i kommunen går i rätt riktning och att Linköping får en så god ranking i SKL:s nya mätning. Nu fortsätter arbetet för att tillsammans göra vår kommun ännu bättre för företag att verka i, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Sex olika områden

SKL mäter Nöjd kund index (NKI) inom sex olika myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Det område där Linköpings kommun får högst betyg är serveringstillstånd. Kommunen har dock, tillsammans med Eskilstuna, den högsta lägstanivån bland kommunerna inom Stockholm Business Alliance. Det innebär att Linköping lyckats arbeta brett och inom alla förvaltningar med att höja servicegraden.

– Det är ett framgångsrikt och viktigt arbete som våra förvaltningar har bedrivit för att tillsammans stärka företagsklimatet. Nu jobbar vi alla vidare för att fortsätta skapa goda förutsättningar för det näringsliv som finns idag och för att nya företag och branscher etableras här, säger näringslivsdirektör Pia Carlgren.

Betydelsefull mätning

SKL:s mätning är extra betydelsefull ur ett kommunperspektiv, eftersom det är viktigt att kommunen sköter myndighetsutövningen gentemot företagen på ett snabbt, serviceinriktat och rättssäkert sätt utifrån gällande lagar och förordningar.

Fakta:
• Linköpings kommuns totala NKI är 75. Genomsnittssiffran för hela riket är 71.
• Senast Linköping deltog i hela undersökningen var 2013. Då placerade sig kommunen på plats 36 bland kommuner med fler än 40 000 invånare, i år klev man in på plats 11.
• I årets undersökning deltog totalt 171 kommuner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 maj 2018