Medborgarlöften för ökad trygghet i Linköping

Tryggheten ska öka för boende och besökare, och utvidgas nu från Skäggetorp till Linköpings stadskärna. Det är innebörden av det tvååriga medborgarlöfte Polismyndigheten och Linköpings kommun har undertecknat. Båda parter ska bidra till att förverkliga målet.

Från vänster Sofia Hedberg, kommunpolis, Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande, och Anna Lindqvist, lokalpolisområdeschef.

Från vänster Sofia Hedberg, kommunpolis, Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande, och Anna Lindqvist, lokalpolisområdeschef. Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun.

Det brottsförebyggande arbetet finns i hela Linköpings kommun, men i två områden görs särskilda insatser.

Både Skäggetorp och Linköpings city är trygga platser dagtid, men sena kvällar och helger förändras miljön och hur besökarna upplever den. I Skäggetorp förekommer gängbildningar, kriminalitet, narkotikahandel och trafikfarlig bilkörning. I City förekommer fylleri, droganvändning, bråk, sexualbrott och stölder.

– Kommunen och polisen behöver arbeta gemensamt för att stärka tryggheten. Våra tidigare medborgarlöften har gett resultat, därför är det bra att vi utökar det mot Linköpings city, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Såväl Polisen som kommunen ska nu i samverkan rikta sina brottförebyggande insatser mot dessa problem.

– Medborgarlöftena innebär att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i området upplever som viktigast för att känna sig trygga. Vi utgår ifrån en gemensam lägesbild, vilket gör att arbetet kan samordnas på ett bra sätt. Fokus ligger på att få resultat i det arbete som görs utifrån löftena, säger Sofia Hedberg, kommunpolis inom Polismyndigheten.

Närvaro och synlighet

Polisen ska bland annat verka för nolltolerans av droger, tidig upptäckt av narkotika bland unga, ökad närvaro och synlighet, trafikkontroller, förebyggande arbete mot butiksstölder med mera.

Kommunen ska bland annat erbjuda ungdomar aktiviteter, stödja föräldrar, insatser mot skadegörelse och klotter, verka för bättre belysning i utomhusmiljön med mera.

Medborgarlöftena gäller för 2018-2019. Arbetet ska följas upp kvartalsvis och redovisas på Polismyndighetens och Linköpings kommuns hemsida. Detta är en fortsättning på de medborgarlöften som gavs för 2017, men som då enbart avsåg Skäggetorp.

Medborgarlöftena har sin grund i medborgardialog, polisens medarbetardialog och egen kunskap från kommun och polis.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 april 2018