Miljoner till nya hållbarhetsprojekt

Linköpingsinitiativet, Linköpings Unga Hållbarhetsambassadörer och en utökad solkarta för landsbygden är några av satsningarna på hållbarhet som kommunen nu presenterar.

– Hållbarhetsarbetet handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, där hela Linköping måste delta. Vi ser fram emot nya samarbeten med både stora och små företag, och det är glädjande att vi kan engagera fler unga i hållbarhetsarbetet, säger Nils Hillerbrand (MP), miljökommunalråd.

Linköpings kommun vill utveckla det lokala klimat- och miljöarbetet genom att bjuda in de största energiaktörerna till ett nätverk kallat Linköpingsinitiativet. Syftet med nätverket är att skapa en plattform för ett offensivt klimatarbete och sprida goda exempel.

Global spridning

– Linköpingsinitiativet vänder sig till våra största el-användare och många av dem har verksamhet både nationellt och internationellt. Det ger bra förutsättningar för att också sprida goda exempel globalt, säger Nils Hillerbrand.

I Skattegården, Skäggetorp startar kommunen det unika projektet Linköpings Unga Hållbarhetsambassadörer, i samarbete med Stångåstaden och Tekniska verken.Projektet syftar till engagera högstadieelever i hållbarhetsfrågor. Målet är bland annat att de boende ska källsortera mer och att andelen hushållsavfall per lägenhet ska minska.

– Hållbarhetsambassadörerna kommer att få utbildning i bland annat miljö, teknik och ledarskap, och tanken är att de ska vara förebilder för andra samtidigt som de själva utvecklas. Projektet handlar både om ekologisk och social hållbarhet, säger Nils Hillerbrand.

Utveckla solkarta

Under året ska kommunen också utveckla den solkarta som redan finns för Linköpings tätort till att omfatta även landsbygden. Solkartan visar vilka fastigheter som är lämpliga för installation av solceller, utifrån fastighetens läge och utformning.

– Det finns ett stort intresse för solel även på landsbygden och vi vill från kommunens sida underlätta installationer av solceller så mycket vi kan, säger Nils Hillerbrand.

Linköpings kommun vill även skapa förutsättningar för ett ursprungsmärkt naturbeteskött från Linköping och Östergötland. Det finns en efterfrågan på lokalt producerat kött och en sådan märkning väntas gynna det lokala näringslivet, samtidigt som fler betesdjur bidrar till att bevara den hotade biologiska mångfalden genom att hålla markerna öppna. Arbetet görs i samverkan med Vreta kluster, Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige.

Projektet startar under hösten och lansering planeras till jul.

Kommunen beslutar om hållbarhetssatsningar för drygt 6,7 miljoner kronor till projekt som ska genomföras de kommande två åren.

Hållbarhetssatsningar totalt
Linköpingsinitiativet 250 000 kronor
Hållbarhetsambassadörer 250 000 kronor
Solkarta för landsbygden 500 000 kronor
Märkning av naturbeteskött 130 000 kronor
Förstudie om testbäddar för miljöteknik 200 000 kronor
Vilda bin 400 000 kronor
Hållbart resande i Mjärdevi 300 000 kronor
Översyn av inköp av fordon och fordonsbränslen 300 000 kronor
Uppföljning av klimat- och miljökrav vid upphandling 350 000 kronor
Drivbänken – stadsnära odling 4 050 000 kronor (beslutat i KS 3 maj)
Totalt 6,73 miljoner kronor

Presstjänsten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016