Möjlighet att jobba längre i Linköpings kommun

Fler vill och orkar arbeta längre upp i åren. Samtidigt behöver fler stanna kvar längre i arbetslivet för att bemanna framtidens välfärd. Därför startar Linköpings kommun ett arbete för att få fler att arbeta längre.

Kommunens personalutskott har gett HR-direktören i uppdrag att återkomma med förslag på hur kommunen som arbetsgivare kan främja anställning efter 67 år.

– Många vill och kan arbeta allt längre upp i åren, men mer behöver göras för att ge dem bättre möjligheter. Vi behöver förändra bilden av när arbetslivet tar slut, men även hitta flexiblare modeller med större frihet så att man både orkar och vill jobba kvar, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande.

Två skäl

Bakom det nya utvecklingsarbetet finns två tunga skäl:

• Linköpings kommun har identifierat kompetensförsörjningen som en av kommunens största utmaningar under de kommande åren. Omkring tusen nya medarbetare behöver rekryteras varje år, samtidigt som det råder brist på utbildad arbetskraft inom viktiga yrkesgrupper. Att få fler att stanna kvar längre i arbetslivet är därmed som en viktig del i att att klara personalförsörjningen.

• När färre ska försörja fler är det nödvändigt att få fler att jobba längre än idag. År 2050 så kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara 65 år eller äldre.

En första delrapport förväntas presenteras under våren 2018.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 november 2017