Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny kampanj ska få fler att sommarjobba inom omsorgen

Rekryteringsbehovet inom omsorgssektorn är stort. Det visar nya siffror från både Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsförmedlingen. För att locka fler till sina verksamheter har Leanlink dragit igång en ny rekryteringskampanj för att få fler att söka sommarjobb.

– Leanlink har ett stort och återkommande behov att hitta vikarier till sommaren och rekryteringen behöver påbörjas allt tidigare. Då vi har flera verksamheter som söker medarbetare valde vi att göra en gemensam satsning inom våra omsorgsverksamheter, som även bygger vårt varumärke. Satsningen kommer dessutom att pågå under flera år, säger Janna Ahlström, ställföreträdande HR-chef på Leanlink – Linköpings kommuns utförarorganisation.

Totalt söker Leanlink omkring 600 sommarvikarier inom de tre affärsområdena Äldreomsorg, Råd & Stöd samt LSS Funktionsstöd. Flest behövs inom äldreomsorgen. Den nya kampanjen riktar sig framförallt till unga och är helt digital. För att på ett konkret sätt visa hur det är att jobba inom Leanlink kommer anställda att vlogga. Med hjälp av en kamera ska fem medarbetare inom de olika verksamheterna vlogga, alltså filma, vardagen på jobbet.

Ta vara på chansen

– Nu får vi möjlighet att visa mycket av det vi gör i vårt arbete. Jag tycker det är viktigt att ta vara på den här chansen, säger Nora Al-Hamed, en av vloggarna och undersköterska på Sandrinoparkens vårdboende.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar att det kommer att råda stor brist på undersköterskor inom framförallt äldreomsorgen inom fem år. Även SKL:s senaste rekryteringsrapport visar att rekryteringsbehovet inom omsorgssektorn kommer att ställas på sin spets de kommande åren. SKL pekar på tre strategier för att minska rekryteringsbehovet: fler som arbetar mer, förlängt arbetsliv och mer teknik. Det här är också några av de åtgärder som Linköpings kommun vidtagit.

Rätt till heltid

– Vi har börjat införa rätt till heltid och satsar på personalens villkor och arbetsmiljö, säger kommunalråd Mikael Sanfridson (S) och fortsätter:
– Vi utvecklar även digitala verktyg för att underlätta personalens arbete, det frigör kvalitetstid i mötet med den äldre.

Följ vloggarnas vardag:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 februari 2018