Nya kultur- och idrottsformer ska få möjlighet att växa

Nya kultur- och idrottsformer ska kunna utvecklas vid sidan av de mer etablerade föreningarna i Linköping. Därför ska kultur- och fritidsförvaltningen under hösten börja se över både bidrags- och bokningssystemet för föreningarna.

I det nuvarande bidragssystemet finns begränsningar som inte längre är rimliga och relevanta för alla föreningar som söker bidrag. En förstudie har visat att sökkriterierna inte är anpassade för nya kultur- och idrottsformer, vilket gör att dessa föreningar inte söker bidrag eller nekas bidrag och därmed hindras från att växa.

Snabb utveckling

– Vi måste hänga med i den snabba utvecklingen som har skett på området där nya idrotter och kulturformer har utvecklats, som exempelvis cosplay, e-sport och wakeboard. Alla föreningar ska ha samma förutsättningar att kunna växa och det är fundamentalt för hur Linköpings kultur- och idrottsliv ska se ut i framtiden, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Mer allmänt hållna bidragskriterier skulle gynna alla föreningar bättre och kultur- och fritidsförvaltningen ska därför ta fram ett förslag på ett nytt bidragssystem. De föreningar som finns i kommunen kommer att kunna vara med och tycka till om hur det nya systemet ska fungera.

Bokningssystem

Kultur- och fritidsförvaltningen ska även se över bokningssystemet för hallar. Även små och nyetablerade föreningar ska kunna få tider för träning och tiderna ska användas effektivt.

– Jag vill att de grupper som diskrimineras i dag ska få mer tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. Det är exempelvis många HBTQ-personer som aldrig har idrottat och många med funktionsvariationer har svårt att hitta en plats. De föreningar som jobbar aktivt med inkludering ska kunna få resurser för det, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 september 2016