Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen – första sedan 2006

I Linköping är bostadsbristen mellan 2 500 och 4 500 bostäder. Ytterligare steg för att bygga bort bostadsbristen tas nu. Riktlinjer för bostadsförsörjning antas nu för första gången sedan 2006 med ”Bra boende i Linköping”. Riktlinjerna gör det tydligt hur kommunen ser på frågor om långsiktigt bostadsbyggande och hur en lämplig utveckling av bostadsbeståndet ska uppnås.

Lägenheter

 

- Linköping är en växande kommun och vi behöver ge förutsättningar för att fler i framtiden ska bli Linköpingsbor. Det handlar om att säkerställa möjligheter för våra företag att kunna växa och universitet att fortsätta sin positiva utveckling. Då behöver vi fler bostäder och en väl fungerande bostadsmarknad. Linköping antar nu, för första gången sedan 2006, riktlinjer för bostadsförsörjning vilket är mycket positivt, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Linköping behöver långsiktigt bygga 1 000 nya bostäder per år, på kortare sikt kan det behöva byggas utöver detta. Riktlinjerna  ”Bra boende för Linköping” tydliggör hållbarhetsfrågorna och ställer högre krav på social och ekologisk hållbarhet. Arbetet med hållbart boende och en hållbar livsstil, med Vallastaden som förebild, kommer att fortsätta i kommunens övriga delar vid framtida bostadsplanering. När byggandet i Linköping fortsätter behövs en mångfald av aktörer.

Blandat byggande

- Vi ser att vi långsiktigt behöver bygga kring 1 000 nya bostäder per år. Under de närmsta åren kan det behöva byggas ännu mer. Vi arbetar med att säkerställa ett blandat byggande, med både bostads- och hyresrätter, men även billigare byggande så att alla har råd att bo, säger samhällsbyggnadskommunalråd Elias Aguirre (S).

För att tillräckligt med bostäder ska kunna byggas är målet för Linköpings kommun en planreserv som motsvarar cirka fyra års byggande, det vill säga ungefär 4 000. Detta för att säkerställa den byggtakt som behövs för att möta ett växande Linköping.

Kommunstyrelsen tar upp rapporten "Bra boende i Linköping" vid dagens sammanträde. Därefter går den vidare till kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 september 2016