Omsorg framför byråkrati – behåll Linköpingsmodellen

Linköpings kommun ändrar rutinerna för förenklad handläggning inom hemtjänsten och lättillgängligt boendestöd för personer med psykisk funktionedsnedsättning efter att kammarrättens tidigare domar står fast. Samtidigt fortsätter arbetet med att påverka för att Linköpingsmodellen ska vara kvar.

Personer som är 75 år eller äldre har kunnat vända sig direkt till en godkänd utförare för att få tillgång till hemtjänst. Likaså har personer med en psykisk funktionsnedsättning kunnat få boendestöd utan biståndsbedömning. Enskilda har därmed fått tillgång till stöd på ett snabbt och enkelt sätt. Det försvåras nu i och med att högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte ge kommunen prövningstillstånd.

Enkelt att få stöd

– Vi kommer att anpassa vårt arbetssätt, men vi tror på Linköpingsmodellen och kommer att fortsätta göra allt vi kan för att det ska vara så enkelt och lätt som möjligt att få stöd. Vi är övertygade om att äldre själva kan bedöma sina behov av hemtjänst och vi vill hellre lägga mer resurser på verksamheten än på myndighetsutövningen, säger Mikael Sanfridson (S), kommunalråd.

Kammarrätten gör bedömningen att arbetssättet i enlighet med Linköpingsmodellen, med förenklad handläggning och insatser utan biståndsbedömning, inte är förenligt med gällande lagstiftning. Av domarna framgår istället att alla individuella insatser utan undantag måste föregås av utredning, bedömning och biståndsbeslut. Likaså ska uppföljning ske av alla insatser.

Uppskattad möjlighet

– Den som så önskar har alltid rätt att få sin sak utredd och biståndsprövad även i Linköpings kommun. Vi vet att många som behöver hjälp uppskattar möjligheten att få stöd utan biståndsprövning. Vi vet också att många skulle avstå från att söka hjälp om det fanns krav på myndighetsutövning i form av utredning och beslut. Det skulle vara oerhört synd om detta leder till att människor avstår från att söka hjälp med till exempel missbruksproblematik eller behov av familjestöd. Alla tjänar på att människor i utsatta situationer får hjälp att komma till rätta när motivationen är som störst, säger Mikael Sanfridson.

Linköpings kommun kommer att vidta åtgärder för att följa domarna från kammarrätten. En personalförstärkning om 4,9 miljoner kronor 2016 och 9,9 miljoner kronor 2017 ska öka kapaciteten att klara av att göra biståndsbedömningar.

Presstjänsten

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juni 2016