Över 43 miljoner till mindre barngrupper i Linköpings förskolor

Linköpings kommun får 43, 6 miljoner kronor av regeringens satsning på mindre barngrupper. Det innebär näst mest pengar i Sverige och motsvarar cirka 100 nya förskollärare.

Barn och förskollärare

 

Förskolan har stor betydelse för barns utveckling och framtida skolprestationer. Forskning visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet blir bättre förberedda för skolan.

− Vi vet att en förskola av hög kvalitet bidrar till en trygg uppväxt, till barns språkutveckling och utveckling av sociala förmågor. En bra förskola leder också till stärkta kunskapsresultat och ökad jämlikhet i skolan. Vi välkomnar regeringens satsning, som ligger väl i linje med vår lokala politik. I Linköping har vi ökat personaltätheten i förskolan för att barnen ska ha en trygg tillvaro där de utvecklas och lär sig mer. Det är glädjande att vi nu får förstärkning att fortsätta den inriktningen, säger kommunalråd Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Mer flexibla grupper

Resurserna ska användas till att minska barngruppernas storlek genom att frångå avdelningskonceptet och istället skapa mindre och mer flexibla barngrupper under dagen. Idag bygger verksamheten för mycket på avdelningar och kan delas upp bättre för att barnen ska få ut mer av det pedagogiska innehållet, menar Jakob Björneke.

− I mindre barngrupper kan alla barn bli sedda och få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Med höjd personaltäthet får varje barn mer tid med vuxna och för sin pedagogiska utveckling. Nu ser vi till att pedagogerna kan ägna sig åt en mindre grupp barn åt gången för att fördjupa det pedagogiska innehållet.

Utbildningskontoret får i utvecklingsuppdrag att säkerställa att alla kommunala förskolor arbetar med att dela in barnen i fler och mindre grupperingar.

Presstjänsten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 juni 2016