Plan för innerstadens utveckling nomineras till arkitektpris

Sveriges Arkitekter har nominerat Linköpings kommuns arbete med ”Utvecklingsplan för Linköpings innerstad” till årets planpris. Nomineringen tillkännagavs på torsdagen under pågående bo- och samhällsbyggnadsexpo.

– Vi är mycket glada över att Linköping är nominerade till Planpriset 2017. Nomineringen är ett resultat av kommunens arbete för att skapa en bättre och mer sammanhållen stad. Vår kommun växer snabbt och för att vi ska vara en attraktiv kommun behöver vi fortsätta utveckla innerstaden, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Sveriges Arkitekter delar ut landets mest prestigefyllda arkitekturpriser och i år är Linköpings kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, nominerade till Planpriset.

– Nomineringen är i sig ett erkännande för vårt arbete att utveckla innerstaden. Med planen ville vi skapa en gemensam utgångspunkt för vidare arbete, utan att styra alltför detaljerat. Genom utvecklingsplan för Linköpings innerstad har vi nu en väl förankrad och konkret plan för hur alla aktörer inom stadsbyggandet kan bidra till ”mer och bättre innerstad”, säger samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilson.

Mer innerstadskvalitet

Linköpings kommun har bestämt sig för öka andelen invånare med tillgång till innerstadens kvaliteter från dagens 20 000 till 50 000.

Ur nomineringen:

”Linköping vill använda sin befolkningsökning för att öka utbudet av innerstadskvalitet. Samarbetet med Norrköping kring Ostlänken förväntas öka inflyttningen ännu mer. Kommunen har därför, i samråd med kommunens förvaltningar, bolag och allmänheten, tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för intresset innerstad. Strategin för att skapa mer innerstad är att förena, blanda, förnya och koppla. Den förankras med principer för stadsbyggnad sammanfattade i budskap som ”Bostäder är basen i en levande stad” och ”Mötesplatser i det offentliga rummet”.

Alla aktörer i stadsbyggnadsprocessen har enats kring grundsatsen ”Stad tar tid”. Det har skapat en förståelse för vad som skapar kvalitet. Grundsynen att ”Alla kan bidra” har byggt en ansvarskänsla bland aktörerna och lett till en förståelse för att både små och stora insatser behövs.”

Förutom Linköping är Lund och Stockholm nominerade till planpriset.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 september 2017