Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Så ska fler komma i sysselsättning i Linköping

Linköpings arbetsmarknad är god och arbetslösheten låg. Men det finns grupper som fortfarande har svårt att få jobb. Därför satsar Linköpings kommun på att få fler i sysselsättning, bland annat genom 500 tjänster inom kommunen.

Arbetslösheten i Linköping sjunker, men i vissa grupper biter den sig fast. En sådan grupp är de som lämnar etableringen. Samtidigt är arbetskraftsbristen stor inom både kommun och näringsliv.

– Vi behöver få fler Linköpingsbor i arbete och vi behöver locka fler att välja våra välfärdsyrken. Med mer personal i välfärden bygger vi ett tryggare och starkare Linköping, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Många av välfärdsyrkena lider av personalbrist och brist på utbildad personal. För att få fler i sysselsättning ska Linköping erbjuda 500 platser inom kommunen och de kommunala bolagen.

Samverkan viktigt

– Med fler extratjänster och tjänster som kombinerar praktik och utbildning får vi människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning, och vi kan få fler att välja de yrken där arbetskraftsbristen är som störst, säger Birgitta Rydhagen (MP), kommunalråd.

Samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningslivet och andra organisationer är viktigt för att få fler i arbete. Genom att arbeta tillsammans kan man hitta gemensamma lösningar för att förkorta etableringstiden och underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

– Ett av våra viktigaste mål är att halvera etableringstiden för nyanlända. Idag står för många utanför arbetsmarknaden och det tar alldeles för lång tid innan man kommer in på arbetsmarknaden. Genom samverkan kan vi få fler i sysselsättning, säger Gunnar Broman (L), kommunalråd.

Under 2018 påbörjas arbetet för att vara helt utbyggt under 2019. Satsningen är en del av budgeten för 2019.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 juni 2018