Språkprojekt ska ge enklare webbtexter

Många människor har svårt att förstå kommuners och myndigheters texter och e-tjänster på webben. Nu ska de bli begripligare med hjälp av maskinöversättning och modern språkteknologi.

Bärbar dator

 

Exempel på personer som kan ha svårt att ta till sig information på webben kan vara utlandsfödda svenskar, den stora gruppen nyanlända, äldre seniorer, personer med nedsatt syn och personer med nedsatt läsförmåga. Därför satsar Vinnova drygt nio miljoner kronor på ett tvåårigt forskningsprojekt som ska göra informationen lättare att förstå. Projektets totala budget är nästan 20 miljoner.

Projektet heter DigInclude – digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov. Det leds av Arne Jönsson, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet. Han berättar att man med hjälp av modernt språkstöd och maskinöversättning ska ta fram olika lösningar. En del handlar om stöd för webbproduktionen, en annan om stöd för självservice.

Skrivstöd

– I webbproduktionen kan man använda skrivstöd för stavning, grammatik, stil och terminologi. Skrivstöden kan också beräkna läsbarheten och ge förbättringsförslag, säger Arne Jönsson.

 – När det gäller självservice finns verktyg som kan göra automatiska textsammanfattningar, automatiska textförenklingar, kvalitetsgranskade översättningar samt användning av symboler istället för ord.

Linköpings kommun är en av deltagarna i projektet, som har uppstartsmöte den 17 juni.

Värdefull kunskap

– Genom samarbetet med universitetet och pågående forskning får vi värdefull kunskap i arbetet med att utveckla vår kommunikation. Kommunen har ett stort ansvar att erbjuda alla våra olika målgrupper tillgänglig kommunikation. Med hjälp av olika tekniska plattformar får vi förutsättningar att vara snabba och flexibla, säger kommunikationsdirektör Catarina Thuning som sitter med i projektets styrgrupp.

De övriga deltagarna är Region Östergötland, Stockholms läns landsting, 1177 vårdguiden och fyra företag som utvecklar applikationer inom området – Fodina Language Technology, Linköping, Convertus, Uppsala, Symbolbruket, Linköping och Briteback, Norrköping.

Presstjänsten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juni 2016