Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sverige firar Sverigefinnarnas dag den 24 februari

Sverigefinnar är den största av våra fem nationella minoriteter (sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar).

Sverigefinnarnas officiella flagga sedan 2014.

Antalet personer med finsk bakgrund i Sverige beräknas för närvarande till cirka 700 000 personer. För de tidigare generationerna har Finlands självständighetsdag den 6 december varit den stora nationella dagen, vilket det fortfarande är i Finland.

Men antalet Finlandsfödda sjunker, och därmed antalet sverigefinnar som känner tillhörighet till Finland. Därför blir det alltmer viktigare att lyfta fram Sverigefinnarnas dag den 24 februari som en dag då man kan fira sin tillhörighet till sverigefinnar, en dag och vara stolt över.

Firandet av Sverigefinnarnas dag sker i flertalet kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska språket, i vardag nämnt som finska förvaltningsområden.

Bakgrund

Sverigefinländarnas delegation beslöt 2010 att sverigefinnarnas dag firas på Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari. Svenska Akademien beslöt att den 24 februari i Akademialmanackan hädanefter skall anges som Sverigefinnarnas dag.

Att just 24 februari blev Sverigefinnarnas dag beror på att det var Carl Axel Gottlunds födelsedag. Han symboliserar synliggörandet av den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet. Gottlund var en finsk folklivsforskare, folklorist, lektör, kulturpolitiker och fennoman. Han grundade1830 den första finska föreningen i Sverige i modern tid, Föreningen Stockholms Finnkår. Gottlund levde mellan åren 1796 och 1875.

Gemensam historia

Sveriges och Finlands gemensamma historia går tillbaka till 1100-talet då Finland blev en svensk koloni. Stor utvandring från Finland skedde till det idag kallade Finnskogarna på slutet av 1500- och början av 1600-talet. Folklivsforskaren Carl Axel Gottlund verkade mycket bland de så kallade skogsfinnarna i Finnskogarna och försökte även att få tillstånd ett finskt härad i Norge och Värmland, frågan togs upp i riksdagen men avslogs.

Efter nästan 700 år som ett och samma rike förlorade Sverige Finland till Ryssland år 1809. Under de hundratals år som Finland var en del av Sverige flyttade många hit för att arbeta i inom gruvnäringen i Bergslagen och Falun eller i skogen i Värmland, Norrland eller Bergslagen.

Även 1900-talet har inneburit en omfattande migration mellan länderna. Över 80 000 krigsbarn skickades till tryggheten i Sverige från Finland och runt 7000 av dem blev sedan kvar i landet. Under 1950-, 1960- och 1970-talen emigrerade hundratusentals finländare till Sverige för att arbeta i den växande industrin.

Samarbete i regionen

I Östergötland etablerades ett nätverk för Finska förvaltningsområdet. I nätverket deltar tre kommuner och Regionen som ingår i det Finska förvaltningsområdet, Norrköpings, Motalas och Finspångs kommuner och Region Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings kommun. Syftet med nätverket är att skapa positiva synergieffekter för regionen.

Elisabeth Nilsson, landshövding
Länsstyrelsen i Östergötland

Eva Andersson, regionfullmäktiges ordförande
Region Östergötland

Louise Malmström, kommunfullmäktiges ordförande
Norrköpings kommun

Elias Georges, kommunfullmäktiges ordförande
Motala kommun

Berit Martinsson, kommunfullmäktiges ordförande
Finspångs kommun

Helena Balthammar, kommunfullmäktiges ordförande
Linköpings kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 februari 2018