Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad ska bort, behållas, utvecklas? Vi behöver hjälp!

Plankontoret arbetar med att ta fram en utvecklingsplan för det område som kallas ”ytterstaden”. Den 1 mars startar ett tidigt samråd och nu behövs Linköpingsbornas hjälp.

Ytterstaden är det område som ligger som i en ring kring innerstaden. Linköping behöver ta fram en långsiktig plan som anger inriktningen för ytterstadens utveckling. Inte minst för att det finns ett kommande behov av bostäder. I arbetet med att ta fram ett förslag till plan behöver vi kommuninvånarnas hjälp.

– Vi vänder oss till invånarna som bor, jobbar eller går i skolan i det område vi kallar för ytterstaden. Vi hoppas så många som möjligt går in på webben och fyller i vår enkät. Vi ställer frågor kring vad man tycker är bra, vad man tror kan utvecklas och så vidare, säger projektledare Caroline Johansson.

Beskriva favoritplatser

Redan förra året bjöds invånarna in för att delta i arbetet med planen – då genom att beskriva sina favoritplatser i ytterstaden.

– Men vi har fortfarande kunskapsluckor som behöver fyllas för att vi ska kunna ta fram ett förslag till plan, säger Caroline Johansson.

När det längre fram finns ett förslag till plan, kommer invånarna bjudas in till ett mer traditionellt samråd för att tycka till om förslaget.

– Linköpingsborna är med under resans gång. Vi vill verkligen att de ska delta i arbetet. För att sprida det har vi också tagit fram en kortare film som uppmanar invånarna att tycka till i enkäten. Vi visar den på Facebook, Youtube och Linköping Play, säger Caroline Johansson.

Tre workshops

Under samrådet kommer Plankontoret också att bjuda in till tre olika workshops för några särskilt utvalda områden i ytterstaden:

• Lambohov och Västra Valla 15 mars
• Ryd och Jägarvallen 20 mars
• Hjulsbro, Hackefors och Ullstämma 27 mars

Enkäten som går att fylla i till och med den 30 april, finns på www.linkoping.se/ytterstaden

När planen är klar blir den ett tillägg till översiktsplanen för staden Linköping.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 mars 2018