Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

”Viktigt med tidig byggstart av Ostlänken”

– Linköpings kommun förespråkar en etappvis utbyggnad av Ostlänken, där man börjar med den överbelastade sträckan mellan Linköping och Norrköping, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) och vice ordförande Paul Lindvall (M) i ett gemensamt uttalande om regeringens nationella plan för infrastrukturen.

Regeringens besked om nationell plan för infrastrukturen 2018-2022 innebär att Ostlänken kan börja byggas inom den kommande tvåårsperioden.

I Linköping ska Trafikverket under året upphandla konsult för järnvägsplanen för passagen genom Linköping. Kommunen har en egen projektorganisation för att samverka med Trafikverket och understödja arbetet med järnvägsplanen.

Viktigt besked

– Regeringens besked är viktigt, för det innebär att inget får fördröja arbetet med Ostlänken. Vi är eniga i vår uppfattning om att vi vill se en snabb utbyggnad och att man kan börja trafikera de mest belastade sträckorna tidigt, säger Kristina Edlund (S) och Paul Lindvall (M).

Båda kommunalråden är eniga om att Ostlänken ska byggas för den hastighet som är standard för höghastighetståg på kontinenten.

– Det vi nu efterlyser är ett tydligt besked om att Ostlänken byggs för höghastighetståg i 320 kilometer i timman. Det är en viktig förutsättning för den fortsatta utbyggnaden, säger Kristina Edlund (S) och Paul Lindvall (M).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 juni 2018