Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Centrala Linköping

Området består av stadsdelarna Vasastaden, Innerstaden, Ekkällan, Hejdegården, Tannefors, Kallerstad, Östra Valla, Gottfridsberg och Barhäll.

Centrala Linköping har en unik ställning bland de geografiska utskotten i Linköping. Förutom att vara ”ögon och öron” in till kommunen för de boende och verksamma i det geografiska området, hämtar man även in synpunkter från de som rör sig i city, vårt offentliga vardagsrum.

Utskottet genomför 5-7 möten per år där vid varje tillfälle även ett studiebesök till företag/ organisationer/ offentliga verksamheter i det geografiska området ingår. Vid ett antal tillfällen möter utskottets ledamöter allmänheten i medborgardialoger via offentliga samråd, möten på Medborgarkontoret/ stadsbiblioteket och vid ”Öppet Stadshus”.

Utskottets ordförande och vice ordförande är aktiva i ”Samverkansrådet för trygghetsfrågor i innerstaden” och utskottets ledamöter deltar även i trygghetsvandringar i det geografiska området

Välkommen att höra av dig till oss politiker om frågor i din kommundel!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 januari 2017