Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Johannelund

Området består av stadsdelarna Johannelund och Ånestad i Johannelunds församling.

Frågor i fokus under 2016 har varit plaskdammens bevarande i Johannelunds centrum och det nya cykelstråket genom koloniträdgårdarna Ådala och Emmalund.

Utskottet har träffat representanter från Plaskdammens styrelse och tagit med sig de synpunkter som har lämnats in till samhällsbyggnadsnämnden. Efter beslut i nämnden så har plaskdammen renoverats och återinvigdes sommaren 2016.

Vad gäller cykelstråket så har också en överenskommelse mellan kolonisterna och kommunen nåtts under 2016. Utskottet har också besökt Emmalunds koloniträdgård och där träffat styrelsen för kolonisterna i Linköping.

Utöver detta har utskottet medverkat vid Johannelundsdagen i maj månad och även träffat representanter för Svenska kyrkan under hösten. Syftet var att upprätthålla en bra dialog med lokala representanter i Johannelund, och arbetet med att träffa civilsamhällesaktörer i Johannelund kommer att fortsätta under 2017.

Välkommen att höra av dig till någon av politikerna i Johannelunds geografiska utskott!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 januari 2017