Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ryd

Området består av stadsdelen Ryd.

Ryds geografiska utskott har under 2016 träffat representanter för studentkårerna vid Linköpings universitet. Man har även träffat samverkansrådet i Ryd vid två tillfällen. Dessa möten upplevs ha varit värdefulla då gemensamma problem har kunnat lösas direkt på mötet. Utskottet har även deltagit vid de ”öppet-hus-aktiviteter” som arrangerats av Victoria Park i syfte att informera sig om byggplanerna i framtiden. Man deltog även på Rydsdagen.

Välkommen att höra av dig till oss politiker om frågor i din kommundel!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2017