Väst

Kommundelen består av församlingarna Kärna, Kaga, Ledberg, Vikingstad, Rappestad, Västerlösa, Björkeberg och Sjögestad, Gammalkil, Nykil, Ulrika. Tätorterna Malmslätt, Jägarvallen, Vikingstad, Rappestad, Västerlösa, Sjögestad, Nykil och Ulrika ingår i området.

Nyheter

 

Under 2017 har utskottet besökt lantbrukskonsultföretaget Lovanggruppen och har arrangerat dialogmöte med gruppen äldre i Vikingstad samt deltagit på Västerlösadagen. Utskottet har även varit representerade i trygghetsråd och deltagit vid trygghetsvandringar.

Lärandepromenad

Under 2017 genomfördes även en så kallad lärandepromenad i Nykil, i syfte att skapa lärande dialoger om vilka problem, hinder, möjligheter och kreativa idéer som finns för att utveckla landsbygden. På promenaden, som genomfördes tillsammans med Landsbygdsgruppen, deltog även medborgare från bygden och tjänstepersoner från olika förvaltningar.

Välkommen att höra av dig till oss politiker om frågor i din kommundel!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 maj 2018