Vreta kloster/Ljungsbro

Vreta kloster kommundel består av församlingen Vreta kloster. Ljung, Flistad och Stjärnorp ingår numera i Vreta kloster. Tätorterna Ljungsbro och Berg ingår i området.

Nyheter

Vad planeras i Berg? Minnesanteckningar från möte angående Berg, 2017-10-11

Vreta Närråd består av geografiska utskottets förtroendevalda politiker samt boenderepresentanter som bor i Vreta kloster kommundel. Syftet med närrådet är att ta tillvara det intresse och engagemang i lokala samhällsfrågor som inte kommer fram genom de politiska partierna.

Möten och arrangemang

Under 2017 har närrådet haft möten angående planprogram för Ljungsbro centrum, både i form av möten med berörda förtroendevalda och tjänstepersoner men också i form av aktivitet för allmänheten. Närrådet har också arrangerat dialogmöte kring kollektivtrafikfrågor tillsammans med företrädare för kommunen, Region Östergötland och kollektivtrafiken. Flera dialogmöten angående planer i Berg har också arrangerats.

Närrådet

Representanter från närrådet har deltagit vid trygghetsvandring och har löpande information om pågående frågor och aktiviteter i lokal tidning för det geografiska området.


Välkommen att höra av dig till oss om frågor i din kommundel!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 maj 2018