Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är också äldresäkerhetsråd. Det är ett samarbetsorgan mellan kommunen och de pensionärsorganisationer i Linköping som är rikstäckande och fristående från intresse-, yrkes- eller företagstillhörighet.

Pensionärsrådet/äldresäkerhetsrådet är ett referensorgan till äldrenämnden med uppgift att vara rådgivande i pensionärsfrågor. Ärenden som rör enskild person behandlas inte i pensionärsrådet.

Detta gör KPR

Pensionärsrådet ska skapa ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Därmed ska KPR:

  • hålla sig informerad om befintliga samhällsresurser och pågående planering i samhället
  • i god tid få information från kommunens representanter om förändringar som berör äldreomsorgen
  • ta till vara pensionärsorganisationernas erfarenheter och synpunkter
  • framföra pensionärsorganisationernas förslag och synpunkter inom olika områden
  • på begäran avge yttranden och vara remissinstans i pensionärsfrågor
  • medverka vid årlig information till övriga pensionärsorganisationer.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 september 2016