Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden har ansvar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Linköpings kommun.

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd. Arbetet styrs främst av miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen.

Bygg- och miljönämnden arbetar för att förkorta handläggningstiderna, i första hand för enkla bygglovsärenden.

Bygg- och miljönämndens verksamhet utförs av bygglovskontoret, kommunlantmäteriet och miljökontoret. Dessa tre enheter tillhör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanträden

Bygg- och miljönämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med mars 2017

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i den nya sammanträdesportalen. Handlingar kommer efter hand att publiceras med början från februari 2017.

 

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till och med mars 2017:

Ledamöter

Bygg- och miljönämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Gunnar Gustafsson (MP)
Gunnar Gustafsson (MP)

Ordförande bygg- och miljönämnden

Telefon:

0709-544 778

E-post: Gunnar.Gustafsson@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 april 2017