Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten i Linköpings kommun. Det är bibliotek, kulturskola, idrottsanläggningar och friluftsområden, simhall, sjöbad, konst, fördelning av bidrag till föreningar och studieförbund, kulturevenemang, kulturmiljövård, fritidsverksamhet för unga samt Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Kultur- och fritidsnämnden driver biblioteken, Gamla Linköping, Konsthallen Passagen samt lokalbokning i egen regi. Övriga verksamheter är upphandlade med interna och externa utförare.

Nämnden driver flera stora utvecklingsprojekt, till exempel: ”Framtidens bibliotek”, utveckling av Friluftsmuseet Gamla Linköping, ny ridsportanläggning och ny simhall. Ett stort projekt som nämnden var involverad i var den nya fotbollsarenan på Kallerstad, som invigdes sommaren 2013.

En attraktiv stad
Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun.

En hälsosam stad 
Linköpings kultur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

En kreativ stad 
Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.

Sammanträden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för eventuella sekretessärenden.

Nämnden sammanträder vanligen i kultur- och fritidskontorets lokaler på Apotekaregatan 13C.  Där finns handikappanpassad entré och toalett.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med mars 2017

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i den nya sam

manträdesportalen. Handlingar kommer efter hand att publiceras med början från februari 2017.

 

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till och med mars 2017:

Ledamöter

Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)

Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Skicka e-post till Cecilia

E-post: Cecilia.Gyllenberg-Bergfasth@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 april 2017