Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har som uppdrag från kommunfullmäktige att beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta de initiativ som krävs för att bereda de boende i kommunen ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Kultur och fritidsnämndens har som uppdrag att bedriva och tillhandahålla följande verksamheter och anläggningar.

Gamla Linköping och Valla fritidsområde

Friluftsmuseet Gamla Linköping bevarar sekelskiftets stadsmiljö. Byggnader, gator, trädgårdar och föremålssamlingar vårdas enligt kulturhistoriska principer.

På Valla fritidsområde finns museala byggnader, naturlekplats, stall med fritidsverksamhet, smådjur och fågeldammar. Stratomtagården har flyttats till fågeldammen inte långt från LillValla, vilket ger olika barnverksamheter möjlighet att använda den som raststuga.

Idrotts- och friluftsanläggningar

Stångebro inklusive Ishallen sköts av Ispalatset AB. Sporthallen, Folkungavallen, Lambohovshallen samt övriga fotbollsplaner sköts av Idrottsenheten. Ishallen i Ljungsbro sköts av ISS Ecuro AB. Sjöbad, motionsspår, friluftsanläggningar, fysiskt aktivitetshus samt motionsanläggningar är andra verksamheter som drivs av både privata och kommunala entreprenörer. Det finns också en stor andel föreningsdrivna anläggningar i kommunen.

Tempererade bad

Simhallen, Tinnerbäcksbadet och Ljungsbrobadet sköts av Medley Service AB.

Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till ungdomsföreningar och samlingslokaler samt upplåter kommunala lokaler och idrottsanläggningar. 

Kulturverksamhet

Bidrag beviljas till offentliga arrangemang av kulturföreningar och organisationer, arrangerande föreningar och teatergrupper. Flerårsavtal kan tecknas med arrangerande kulturföreningar. Projektstöd ges till arrangemang med lokala artister och föreningar, till exempel under sommaren och vid högtider som valborg, nationaldagen och midsommar.

Kultur- och fritidsnämnden driver även egen programverksamhet som huvudsakligen görs i samarbete med lokala föreningslivet. Nämnden tecknar också långsiktiga avtal med professionella arrangörer. Inom ungdomsverksamheten drivs Musikhuset Skylten samt kultur- och mediahuset Elsas Hus. Arrangemang och verksamheter inom kultur- och fritidsområden erbjuds barn- och ungdomar både på fritid och på helger.

Inom bildkonstens område drivs Passagen – Linköpings konsthall av kultur- och fritidsnämnden som även, direkt eller indirekt genom avtal, ansvarar för utställningar på andra platser, till exempel på Stifts- och landsbiblioteket. Konstinköp och offentliga konstnärliga gestaltningar enligt enprocentsregeln är exempel på andra ansvarsområden. I anslutning till Passagen finns Ateljé Passagen – en skaparverkstad för förskola och skola dit barnomsorgen kommer på vardagar.

Bidrag till länsinstitutioner

Tillsammans med Norrköpings kommun och landsting ges bidrag till Östergötlands Länsmuseum, Östgötateatern och länets två musikinstitutioner, Norrköpings symfoniorkester och Stiftelsen Östgötamusiken. Tillsammans med staten ges bidrag till studieförbundens bildnings- och kulturverksamhet.

Biblioteksverksamhet

Biblioteken tillhandahåller medier för litterära upplevelser, studier och förströelse samt information. Huvudbiblioteket är stommen för kommunens biblioteksverksamhet som betjänar närområdet och ger specialservice till den övriga delen av kommunen.

Verksamheten i övrigt tillhandahålls genom biblioteksfilialerna (Ekholmen, Lambohov, Malmslätt, Skäggetorp, Sturefors, Johannelund, Linghem, Ljungsbro), bokbussen samt den sociala och uppsökande verksamheten.

Stiftsbiblioteket förvarar äldre samlingar av böcker och museiföremål och erbjuder allmänheten hjälp vid släktforskning.

Kulturskola

Inom Kulturskolan finns musik, dans och bild/form som riktar sig till åldrarna 6–19 år. Den kommunala enheten Musikskolan står för all undervisning. Cirka 2 800 elever deltar i musik-, dans-, och bild/formundervisningen, enskilt och/eller i olika ensembler, körer och orkestrar. Musik och instrumentlek omfattar bland annat rytmik och förbereder eleverna för instrumental- och sångundervisning, som erbjuds alla elever utan prövning år ett och två i grundskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016