Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar sociala insatser inom individ- och familjeomsorg, insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, insatser för personer med utvecklingsstörning samt insatser för funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser och LASS-assistans).

Till nämndens ansvarsområde hör också hemtjänst till personer under 65 år, FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete och föreningsbidrag, där bidrag fördelas till föreningar inom individ- och familjeomsorg samt handikappföreningar.

De flesta insatser inom nämndens verksamhetsområden utförs av både kommunala och privata utförare.

Sammanlagt får cirka 6 000 personer stöd via omsorgsnämndens insatser. 4 500 personer får stöd av individ- och familjeomsorgen, cirka 500 personer av psykiatrin och cirka 1000 personer har LSS-insatser.

Målsättningen är att erbjuda insatser i form av bland annat rådgivning, stöd och behandling inom öppen- och slutenvård, boende med särskild service, stödinsatser i eget boende, daglig verksamhet och sysselsättning, hemtjänst, kontaktperson och stödfamilj, personlig assistans och anhörigstöd.

Målsättningen är att insatserna ska kunna erbjudas så snabbt som möjligt utan långa väntetider och att den enskilde ska kunna påverka vilket stöd man får.

Sammanträden

Omsorgsnämnden sammanträder cirka tio gånger per år. Sammanträdena är öppna för allmänheten, med undantag för eventuella sekretessärenden.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Ledamöter

Daniel Andersson (L)
Daniel Andersson  (FP)

Kommunalråd, ordf. i omsorgsnämnden och i personalutskottet, gruppledare (L)

Telefon:

013-26 31 35

Omsorgsnämnden

Telefon: 013-20 62 82

E-post: Skicka e-post till Omsorgsnämnden

Postadress:
Omsorgsnämnden
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 16
Drottninggatan 16 på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017