Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Råd för funktionshinder och delaktighet

Råd för funktionshinder och delaktighet, RFD, finns till för dialog och ömsesidig informationsspridning mellan funktionshindersrörelsen i Linköping och kommunen inom områden som rör personer med funktionsnedsättning.

Rådet ska driva och vara opinionsbildande i dessa frågor. Ärenden, som rör enskilda personer, behandlas inte i rådet. RFD består av ledamöter från funktionshindersrörelsen och förtroendevalda från kommunens olika nämnder.

Råd för funktionhinder och delaktighet sammanträder fyra gånger per år.

Karoline Hällgren

Karoline är sekreterare i Råd för funktionshinder och delaktighet. Det är ett uppdrag från Omsorgskontoret.

Projektledare - Tillgänglighet

Stadsmiljökontoret

Telefon:

013-20 79 29

E-post: Karoline.Hallgren@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 januari 2018