Råd för funktionshinder och delaktighet

Råd för funktionshinder och delaktighet, RFD, finns till för dialog och ömsesidig informationsspridning mellan funktionshindersrörelsen i Linköping och kommunen inom områden som rör personer med funktionsnedsättning.

Rådet ska driva och vara opinionsbildande i dessa frågor. Ärenden, som rör enskilda personer, behandlas inte i rådet. RFD består av ledamöter från funktionshindersrörelsen och förtroendevalda från kommunens olika nämnder.

Råd för funktionhinder och delaktighet sammanträder fyra gånger per år.

Karoline Hällgren

Karoline är sekreterare i Råd för funktionshinder och delaktighet. Det är ett uppdrag från Omsorgskontoret.

Projektledare - Tillgänglighet

Stadsmiljökontoret

Telefon:

013-20 79 29

E-post: Karoline.Hallgren@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 december 2017