Utförarnämnden

Verksamhet och service som är möjlig och lämplig att konkurrensutsätta, samlas inom utförarnämndens organisation Leanlink.

Leanlink erbjuder olika tjänster inom stöd, omsorg, IT, kommunikation, kost, restaurang och service.

Leanlink består av sex affärsområden: Kost & Restaurang, LKDATA, LSS Funktionsstöd, Råd & Stöd, Äldreomsorg och Stöd & Service. Samt en resultatenhet: Fenomenmagasinet.

Sammanträden

Utförarnämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Ledamöter

Utförarnämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Birgitta Rydhagen (MP)

Ansvarar för frågor som rör idéburen sektor.

Birgitta Rydhagen (MP)

Kommunalråd och ordförande i utförarnämnden, gruppledare (MP)

Telefon:

013-20 65 91, mobil: 0725-82 81 47

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 december 2016